Ogłoszenia

Kielce 13.05.2019r.


Ogłoszenie


Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 76 25-734 Kielce ogłasza przyjmowanie ofert na realizację zadania inwestorskiego pn. „Wykonanie instalacji przyzywowej w pomieszczeniach oddziału B i C Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach”. Oferty z podaniem nazwy i adresu oferenta ceny netto i ceny brutto – określanych na podstawie załączonego przedmiaru robót i ewentualnych pomiarów własnych należy dostarczyć do siedziby zamawiającego osobiście, za pośrednictwem poczty kuriera, fax lub drogą elektroniczną w terminie do 27.05.2019r do godz. 14.00. Oględzin pomieszczeń w których montowane będą urządzenia można dokonywać w dni robocze w okresie od 13.05.2019r do 24.05.2019r w godz. 9.00 – 14.00. Nie przewiduje się wymiany instalacji kablowych. Montowane urządzenia winny być przystosowane do okablowania dwuprzewodowego. Prace prowadzone będą na obiekcie czynnym.


Termin realizacji – 30 dni od daty podpisania umowy.
Forma płatności – przelew 30 dni.
Okres gwarancji – według kart gwarancyjnych producenta.
Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami:
  • Marek Kubicz – dyrektor
  • Karol Łosak – kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej.

Kontakt:
Adres – jak na wstępie
Tel/fax. – 413456497
email: administracja@dpskepinskiego.pl

załącznik:
przedmiar robót